Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Vienošanās

partnieriem vipkredit

1. Dati, kurus ir nepieciešams sniegt par sevi

1.1 Visbiežāk jūs lūgs norādīt šādus datus: vārdu un uzvārdu; personas kodu; e-pastu; mobilā tālruņa numuru; pases datus; dzimšanas datumu; darbības sfēru; pašreizējo darba devēja nosaukumu; darba tālruņa numuru; ikmēneša ienākumu apmēru; visu papildu informāciju, ko jūs varat sniegt, izmantojot e-pastu, faksu, tālruni vai kontaktu formu mūsu mājaslapā. Lai pasūtītu mūsu pakalpojumus, jūsu vecums nedrīkst būt mazāks par 21 gadu

Dažos gadījumos mēs pieprasām papildu dokumentu iesniegšanu. Tas var kļūt par kredīta izsniegšanas pozitīva lēmuma priekšnosacījumu. Visi dati, ko jūs iesniedzat ar interneta resursa palīdzību, var tikt apstrādāti, izmantojot šādas metodes:

1.2. mēs ievācam visus datus par jūsu mājaslapas apmeklējumiem un darbībām ar to; turpmāk iegūtā informācija tiek analizēta un pārbaudīta, taču šai informācijai ir savi ierobežojumi, piemēram, dati par jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, tīmekļa dienasgrāmatas vai citi iespējamie kontaktdati, ko jūs atstājat mūsu resursā savienojuma laikā;

1.3. visas veidlapas un formas, ko jūs aizpildāt mūsu mājaslapā, turpmāk tiks izmantotas reģistrācijai vai anketu, pieteikumu izveidošanai;

1.4. mēs ievāksim jūsu datus, ja jūs sazinājāties pa tālruni ar kādu no mūsu uzņēmuma darbiniekiem.

2. Mūsu tiesības strādāt ar sīkfailiem (cookies)

Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā izmantot sīkfailu informāciju, lai iepazītos ar mūsu mājaslapas apmeklējumu statistiku un tās izmantošanas mērogu. Tomēr šie dati nevar tikt uzskatīti par personas datiem, jo tie vienīgi uzrāda, cik cilvēku noteiktā laika periodā apmeklēja mūsu mājaslapu un kādi pakalpojumi tika pasūtīti. Detalizācija nesaturēs jūsu personas datus. Pateicoties sīkfailiem, mēs spēsim pārbaudīt jūsu mājaslapas apmeklējumu skaitu katrā dienā. Šie sīkfaili iekļūst jūsu datorā automātiski ik reizi, kad jūs savienojaties ar tīmekli. Turpmāk tas glabājas uz jūsu diska kopā ar datiem, ko esam saņēmuši.

Šī metode palīdz uzlabot mūsu interneta meklētāju darbu un pilnveidot mūsu klientiem piedāvātos pakalpojumus. Ja jūs nevēlaties nodot informāciju par sevi šādā veidā, ir iespējams vienkārši izmainīt jūsu pārlūka iestatījumus, atsakoties no visu sīkfailu izveidošanas. Taču jāatceras, ka šāda atteikšanās var būt iemesls tam, ka daži pakalpojumi jums nebūs pieejami vai arī darbā ar tiem radīsies neparedzētas problēmas.

3. Darbs ar jūsu personas datiem

3.1. Jūs piekrītat tam, ka no jums saņemtā informācija tiks glabāta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:

jūsu identitātes un kredītspējas pārbaudei, balstoties uz to dokumentu datiem, kurus jūs norādījāt pieteikumā vai pievienojāt pieteikumam; lai novērstu vai konstatētu krāpšanu, kas rodas uz saņemto līdzekļu pamata, kā arī citus pārkāpumus, kas paredz kriminālatbildību; lai nodrošinātu ar jums pastāvīgu kontaktu; lai nodrošinātu iespēju veikt pasākumus kredītlīdzekļu atgūšanai.

3.2. Katrā oficiālajā mājaslapā vai personīgi birojā aizpildītajā pieteikumā iekļautā informācija var tikt izmantota pakalpojumu sniegšanai. Ja jūs izteiksiet savu ieinteresētību, mēs ar prieku informēsim jūs par jauniem produktiem, noteikumiem un programmām, kas var būt noderīgas tieši jums.

3.3. Visus abpusēji izdevīgas vienošanās ietvaros sniegtos datus mēs varēsim izmantot pēc iespējas pilnīgākai mūsu saistību izpildei.

3.4. Ja mūsu uzņēmuma interneta resurss tiks pakļauts aktuālām izmaiņām, mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati tiks izmantoti, lai informētu jūs par šādām izmaiņām.

3.5. Ja jūs jau iepriekš izmantojāt mūsu piedāvājumu un sekmīgi pasūtījāt pakalpojumus, tad gadījumā, ja parādās jaunas analoģiskas programmas, mēs paturam tiesības sazināties ar jums un piedāvāt izdevīgāku un ērtāku risinājumu.

3.6. Jūsu sniegtos personas datus mēs varam nodot trešajām personām vai izmantot patstāvīgi dažādiem ziņojumiem, kas nav saistīti ar mūsu tiešo darbību vai pakalpojumiem, kas varētu jūs ieinteresēt. Visa saziņa ar mērķi piedāvāt jums jaunu produktu vai programmu notiek vienīgi ar klienta atļauju.

3.7. Jauns klients saņem noteiktus piedāvājumus no mums vai no trešajām personām tikai pēc viņa piekrišanas un atļaujas izvietošanas mūsu mājaslapā. Jebkādi materiāli no mums tiek saņemti tikai tad, ja to vēlas pats klients.

3.8. Jebkurš klients, kurš nevēlas, lai mēs vai trešās personas izmantotu viņa datus, var par to paziņot. Šādā gadījumā mēs izdzēsīsim no savas datubāzes visu informāciju par jums tūlīt pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

3.9. Visa mūsu ievāktā informācija par konkrētu klientu nevar viņu identificēt. Ar klienta piekrišanu trešajām personām nododamā informācija satur vienīgi statistikas datus. Tie var tikt ievākti un analizēti vienīgi mājaslapas apmeklējumu monitoringam. Izmantojot šos datus, nepiederošas personas nevar piekļūt jūsu personas datiem vai identificēt jūs.

4. Individuālas informācijas par klientu glabāšana

4.1. Lai saglabātu, apstrādātu vai nosūtītu datus par klientu, mēs varam izmantot resursus, kas atrodas Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Šādi papildu rīki tiek izmantoti vienīgi datu par klientu bāzi monitoringam un glabāšanai. Visus saglabājamos materiāli ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas apstrādā speciāls personāls, kas dod iespēju droši glabāt visu bāzi un uzturēt to pienācīgā stāvoklī. Šī personāla darbība var ietvert jūsu finansiālo operāciju veikšanu un visu citu jūs interesējošo pakalpojumu sniegšanu. Tomēr šāds personāls ārpus Eiropas var sniegt līdzīgus pakalpojumus arī jūsu partneriem, tāpēc, piekrītot datu nodošanai, jums jāpiekrīt arī šai niansei. Šādos gadījumos mēs stingri ievērojam spēkā esošo likumdošanu, proti, normatīvos aktus attiecībā uz personas datu aizsardzību.

4.2. Visa mūsu rīcībā nodotā informācija par jums tiek saglabāta uz serveriem, un attiecībā uz šo informāciju tiek piemērots augsts slepenuma līmenis. Maksimālas drošības panākšanai dati par veiktajiem darījumiem tiek pilnībā šifrēti.

4.3. Sniedzot savus datus, katram klientam jāatceras, ka neviens interneta savienojums nav pilnīgi drošs, taču mēs darām visu, lai pietuvinātos šim rādītājam. Jūs, no savas puses, atbildat par jebkādu datu nodošanu, izmantojot elektronisko pastu. Mēs varam nodrošināt savam klientam piekļuvi savai interneta telpai, piešķirot individuālu paroli. Šādā gadījumā klients atbild par paroles drošību.

5. Personas datu apstrāde un nodošana

5.1. Tikai atsevišķos gadījumos mēs dodam atļauju saviem partneriem izmantot mūsu informāciju, taču tikai tad, kad esam pārliecinājušies, ka viņi ievēro tos pašus drošības noteikumus attiecībā uz personas datu aizsardzību.

5.2. Jūs piekrītat tam, ka jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām šādos apstākļos:

5.2.1. jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ja šī persona daļēji/pilnībā iegūst/iegādājas mūsu uzņēmumu;

5.2.2. visa informācija par jums un mūsu mājaslapas apmeklējumiem var tikt izpausta, ja šāda izpaušana ir likumīgi pamatota;

5.2.3. mums ir tiesības atklāt informāciju par jums, ja tas ir nepieciešams kredītrisku mazināšanai un krāpniecisku operāciju novēršanai;

5.2.4. mums ir tiesības dalīties informācijā ar saviem partneriem, kuri iepriekš sniedza jums līdzīgus pakalpojumus, ar valsts un ārpusbudžeta organizācijām adekvātai un pilnīgai jūsu kredītspējas novērtēšanai; mums ir tiesības veikt šādas darbības vienīgi gadījumos, ja jūs izsakāt vēlēšanos izmantot mūsu produktu;

5.2.5. jūsu kredīta atmaksas laikā mēs vācam visus datus par veiktajiem maksājumiem un atlikušo neatmaksāto parāda summu un turpmāk nododam šīs ziņas trešajai personai, kas sniedz primārās dokumentācijas apstrādes pakalpojumus;

5.2.6. jūsu personas dati var tikt vākti, analizēti un glabāti, kā arī nodoti ārējiem uzņēmumiem tādā apmērā, kāds ir noteikts mūsu interneta resursā izvēlētajā un parakstītajā līgumā.

6. Par trešo personu drošību

Mūsu mājaslapā jūs varēsiet atrast saites uz trešo personu resursiem, bet piekļūt tiem jūs varēsiet tikai tad, kad piekritīsiet informācijas aizsardzības un mājaslapas drošības noteikumiem. Taču mēs nevaram garantēt, cik droša ir šo resursu lietošana, un neuzņemamies atbildību par ārējiem resursiem. Ņemot vērā to, ka mums nav iespējas kontrolēt ārējās mājaslapas, mēs uzņemamies atbildību tikai par savu mājaslapu.

7. Piekļūšana jūsu datiem

Vadoties pēc spēkā esošā likuma par fizisko personu datu aizsardzību, mums ir pienākums sniegt jums detalizētu informāciju par to, kādi tieši jūsu dati glabājas mūsu datubāzē un kādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasīja materiālus par jums. To visu jums ir tiesības noskaidrot, izņemot likumā paredzētos izņēmumus. Šie dati jums ir pieejami bez maksas divas reizes gadā. Ja jums rodas nepieciešamība noskaidrot šādus datus biežāk nekā paredzēts likumā, mēs jebkurā gadījumā sagatavosim šādu informāciju, taču par atsevišķu samaksu, kas segs mūsu izdevumus materiālu sagatavošanai.

8. Ārpustiesas strīdu risināšana

Strīds starp patērētāju un Sabiedrību tiek risināts pārrunu ceļā. Ja puses nespēj pārrunu ceļā atrisināt situāciju, Patērētājs iesniedz SIA "SQUARE+" rakstveida iesniegumu (sūdzību). SIA "SQUARE+" klientiem ir iespēja iesniegt sūdzību par SIA "SQUARE+" sniegtajiem pakalpojumiem, nosūtot to pa pastu uz adresi: Rīga, Stabu iela 50 - 13, LV-1011, elektroniski nosūtot pa e-pastu: info@vipkredit.lv vai iesniedzot rakstiski klātienē Rīga, Stabu iela 50, LV-1011. Ja SIA "SQUARE+" sūdzību neizskata 15 darbdienu laikā, vai arī sniedz neapmierinošu atbildi, tad patērētājam ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Sīkāku informāciju par strīdu risināšanas procesu, lūdzam skatīt: šeit

Ja jums rodas jautājumi, priekšlikumi, vai arī ja jūs vēlaties izteikt savu viedokli par mūsu informācijas aizsardzības noteikumiem, rakstiet uz e-pastu info@vipkredit.lv