Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Reģistrācija zemesgrāmatā

Reģistrācija zemesgrāmatā

Māju, dzīvokļu un zemesgabalu pirkšana vai pārdošana Latvijas teritorijā – visu veidu darījumi ar nekustamo īpašumu. Šī īpašuma vērtība vienmēr ir augsta un tāpēc pastāv dokumentu pareizas noformēšanas risks.

Lai darījumiem ar nekustamo īpašumu būtu juridiskais spēks, ir nepieciešams stingri ievērot esošus reglamentētus normatīvus aktus. Gan vietējie iedzīvotāji, gan ārzemju pilsoņi, atrodas līdzvērtīgā juridiskā stāvoklī.

Darījuma ar nekustamo īpašumu noformēšanas procedūra notiek vairākos posmos. Viens no svarīgajiem etapiem ir reģistrācija zemesgrāmatā. Zemesgrāmata – ir Valsts vienotā elektroniskā datu bāze, kurā ir uzkrāta un apstrādāta visa informācija no divdesmit astoņām visas valsts zemesgrāmatu nodaļām. Te atrodas drošticama informācija par visiem īpašniekiem un viņu nekustamo īpašumu, ka arī tiek ierakstītas visas izmaiņas, kas notiek ar nekustamo īpašumu.

Šis saraksts ir pieejams apskatei visiem Interneta lietotājiem un tā dati ir publiski un drošticami, jo satur visu juridiski pārbaudītu informāciju. Ar šī reģistra palīdzību var izsekot visu nekustamā īpašuma vēsturi. Dokumentu savākšana un sakārtošana prasa visrūpīgāku un ilgāku darbu reģistrācijai zemesgrāmatā. Reģistrācijai zemesgrāmatā ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • notariāli apliecināts iesniegums;
  • pirkšanas-pārdošanas līgums;
  • pašvaldības orgānu atļaujas;
  • nekustamā īpašuma īpašnieka laulātā partnera piekrišana;
  • divas kvītis: par darījuma reģistrācijas valsts nodevu un par kancelejas nodevu;
  • pilnvara vai tās notariāli apstiprināta kopija, ja darījumu veic pilnvarota persona.

Kompānijas SQUARE+ juristi pasargā savus klientus no sarežģījumiem, kuri var rasties reģistrācijas zemesgrāmatā procedūras laikā. Mēs profesionāli organizējam visu nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu no sākuma līdz beigām. Pasūtījuma noformēšanas laikā klientiem tiek sniegta detalizēta informācija par notiekošā procesa gaitu. Vēršoties pēc palīdzības mūsu kompānijā SQUARE+, klientiem atliek vien sagaidīt veiksmīgu un ātru rezultātu – datu ievadīšanu zemesgrāmatā. Papildus mēs piedāvajam uzturēšanās atļaujas noformēšanu Latvijā un ES.