Kreditēšana pret nekustamā īpašuma ķīlu: posmi un nianses

Кредитование под залог недвижимости поэтапность и нюансы

Jau ilgu laiku darbojamies ar kreditēšanas jautājumiem, kas saistīti ar noformēšanas juridisko procesu un iespējamām niansēm, un par to zinām pilnīgi visu. Tomēr daudzi pilsoņi vēlas iepriekšējo informāciju uzzināt mierīgā mājas atmosfērā, nevis nākt uz biroju. Būtībā nekur finanšu organizāciju vietnēs nevar atrast informāciju, kāpēc tiek pieņemts tas vai cits lēmums un kādā kārtībā tas notiek, kāpēc viņu ķīla neapmierina kredītiestādi, kāpēc viņiem atteica piešķirt naudu, kā un kur saņemt trūkstošos dokumentus, u. c. Mūsu uzdevums ir mūsu klientus padarīt finansiāli un juridiski izglītotākus, izskaidrot kreditēšanas posmus un nianses ar iespējamām sekām.

    Mēs neaptversim visus banku darbības aspektus, bet pastāstīsim, kā ar mūsu palīdzību noformēt kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu. Protams, vispopulārākā ķīla ir dzīvoklis. Tomēr, dzīvoklis no dzīvokļa atšķiras. Daudzi brīnās: “Man taču ir tā ķīla, kas jums vajadzīga. Tad kāpēc es nevaru saņemt man vajadzīgo naudas summu?” Paskaidrosim! Pieņemama ķīla ir tāds dzīvoklis, kam nav apgrūtinājumu, bet arī tas nav vissvarīgākais.
Pastāv ļoti daudz dažādu nianšu:

 1. Dzīvoklis jau ir ieķīlāts, un klients vēlas lielāku naudas summu. Šādā gadījumā var tikai veikt pārkreditēšanu citā kredītuzņēmumā, tomēr tas nenozīmē, ka var saņemt pieprasīto naudu, jo rodas papildu izdevumi iepriekšējās hipotēkas noņemšanai, jaunas uzlikšanai un tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā (reģistrēšanai). Vienlaikus tiek apmaksāti arī notariālie izdevumi, un ne vienmēr jaunais kreditors gribēs dot vairāk nekā 70% no mājokļa tirgus vērtības. Tāpēc pārkreditēšana ir izdevīga, ja parāds bankā par dzīvokli nav liels;
 2. Dzīvoklis var būt avārijas stāvoklī (māja tiks nojaukta) vai koka mājā sliktā stāvoklī bez ērtībām (nav gāzes, karstā ūdens, remonta, tualetes utt.);
 3. Dzīvoklis ir tiesvedības procesā (dzīvokļa īpašnieki dala īpašumu, nekustamajam īpašumam ir uzlikts arests un ir citi apgrūtinājumi).
 4. Dzīvoklis nav privatizēts (aizdevuma saņemšanai vajadzēs veikt privatizāciju);
 5. Dzīvoklis ir vairāku īpašnieku kopīpašums, viņi kaut kādu iemeslu dēļ nevar savstarpēji vienoties un dot piekrišanu, lai ieķīlājamajam dzīvoklim tiktu uzlikta hipotēka;
 6. Māja nav nodota ekspluatācijā (nav pabeigta celtniecība vai celtniecība ir pabeigta, bet māja nav nodota ekspluatācijā kaut kādu noteikumu pārkāpumu vai kavēšanas dēļ) vai zeme zem mājas ir citas personas īpašumā, kura nepiekrīt to ieķīlāt.
 7. Zemesgabals ar mežu mazāks nekā 3 ha un nav meža taksācijas.

    Mūsu uzņēmums palīdz risināt arī iepriekš minētās juridiskās problēmas, izņemot 2. punktu. Mēs arī palīdzam ar pārkreditēšanu, reāli novērtējot klienta iespējas, ar tiesvedības jautājumiem, dzīvokļu privatizāciju, parādu apmaksu, reģistrāciju Zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma izpirkšanu no tiesu izpildītājiem, operācijām ar nekustamo īpašumu un konsultējam dzīvokļu īpašniekus. Tā ir mūsu specifika, un mēs ne tikai labi zinām savu darbu, bet arī darām to ātri.

    Tātad – pret kādu ieķīlājamo īpašumu var saņemt kredītu, un kādi dokumenti ir vajadzīgi? Nekustamais īpašums ir vērtīga ķīla, kas attaisno saņemtos kredītlīdzekļus, tāpēc dažādiem nekustamajiem īpašumiem tiek piemērota atšķirīga vērtēšanas un finansēšanas skala. Ilgajā mūsu darbības laikā mēs to precīzi zinām un atbildam Jums!

Sazinieties ar mums – gaidām Jūsu zvanu vai ziņu jau tagad!

(371) ‎27-555-555

Klikšķiniet uz numura, lai piezvanītu tūlīt!

info@vipkredit.lv

Klikšķiniet uz adreses, lai uzrakstītu tūlīt!

+371‎27555555

Klikšķiniet uz numura, lai uzrakstītu tūlīt!

Ar mūsu palīdzību kredītu var saņemt:

1. Pret privatizētu dzīvokli, uz ko neattiecas iepriekš minētie punkti.

Vienlaikus mums būs nepieciešami dokumenti, lai veiktu ķīlas darījumu:

 • Dzīvokļa īpašuma tiesības apstiprinoša dokumenta oriģināls.
 • Zemesgrāmata.
 • Tehniskās inventarizācijas lietas oriģināls (ja tādas nav vai tā ir pazaudēta, to var saņemt (ja dzīvoklis ir Rīgā) Puškina ielā 14, Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojā). Tomēr, kredītu var saņemt pret tipveida (sērijas veida) dzīvokli arī bez inventarizācijas, bet tiks parakstīta atsevišķa vienošanās, ka aizņēmējs tehnisko inventarizāciju saņems vai atjaunos dažu mēnešu laikā (termiņš būs noteikts līgumā) pēc aizdevuma noformēšanas.
 • Pēdējais komunālo pakalpojumu rēķins. Jābūt apmaksātam! Ja ir parāds, tad pēc kredīta piešķiršanas būs jānomaksā viss komunālo pakalpojumu parāds. Tas būs ierakstīts līgumā.
 • Ķīlas devēja (aizņēmēja) pase. Ja dzīvoklis pieder vairāk nekā vienam īpašniekam ir vajadzīgas visu īpašnieku pases un viņu rakstiska piekrišana, ka viņi neiebilst pret dzīvokļa ieķīlāšanu. Tas attiecas arī uz dzīvoklī pierakstītajām pilngadīgajām personām un īpašnieka dzīvesbiedru/-i (nepieciešama piekrišana, kas ir notariāli apliecināta un noformēta kredītiestādes darbinieka klātbūtnē). Šis punkts ir obligāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ir formulēts likuma ceturtajā sadaļā “laulāto kopīpašums” (89., 90. paragrāfs). Tur ir teikts, ka laulātajiem ir vienādas tiesības uz nekustamo īpašumu un viņiem tā pieder vienlīdzīgi, ja tas ir iegūts laulības laikā. Tāpēc, nododot īpašumu ķīlā, ir nepieciešama otra laulātā piekrišana – “visas laulāto mantas šķirtība”, 122. paragrāfs.
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise, ko apmaksā aizņēmējs. Šādi kredītiestāde sevi nodrošina neparedzētu situāciju gadījumā. Apdrošināšanas noteikumi tiek saskaņoti ar kreditoru. Mēs arī palīdzam noformēt apdrošināšanu visiem mūsu klientiem.
 • Nepieciešamības gadījumā (ja tiek piešķirta liela kredīta summa vai rodas papildu jautājumi) var būt vajadzīgas ieķīlājamā objekta fotogrāfijas.
 • Uz vietas kopā ar kredīta speciālistu aizpildīts pieteikums aizdevuma saņemšanai.
 • Ja ir – sertificēta eksperta veikts “svaigs” nekustamā īpašuma vērtējums, bet tas nav obligāts noteikums.

    Ja hipotēkas parāds bankai nav pārāk liels, mēs noformēsim pārkreditēšanu kredītiestādē ar izdevīgiem noteikumiem. Pats process neprasa daudz laika un izskatās šādi: kredīta līgumu sagatavošana, pieprasījums bankā hipotēkas dzēšanai, vienošanās ar jauno kreditoru un paralēla trīspusēja līguma saskaņošana starp banku, aizņēmēju un jauno kreditoru, dokumentu notariāla noformēšana un apliecināšana, līdzekļu pārskaitīšana bankai dzēšanai no jaunā kreditora, iepriekšējās hipotēkas noņemšana un jaunās reģistrācija. Viss! Jūs saņemat līdzekļu starpību starp jauno un iepriekšējo hipotēku un kļūstat par cita kreditora aizņēmēju saskaņā ar savstarpēji atrunātiem un līgumā ierakstītiem noteikumiem.

2. Pret mājām ar zemesgabalu un māju daļas, ja aizņēmējam ir koplietošanas līgums.

Ķīlā tiek pieņemtas arī ½ vai daļa no mājas vai dzīvokļa. Šajā gadījumā būs vajadzīga otras puses piekrišana un vienlaikus par aizņēmēju kļūs tikai persona, kas noformē kredītu uz sevi. Otrai pusei turpmāk nav nekādas atbildības, tomēr bez šīs piekrišanas kredītu noformēt nevarēs!

3. Pret zemesgabaliem ar meža platībām.

Kreditējamā zemesgabala platība nedrīkst būt mazāka par 3 ha. Turklāt, izņemot iepriekš minēto dokumentu sarakstu, būs nepieciešama meža taksācija! Kas tā ir? Tā ir pilnīga meža uzskaite ar materiālo novērtējumu: tiek noteikts esošo koku vecums, augstums un diametrs, gada pieaugums un daudz kas cits. Dokuments ir nepieciešams!

    Ar ko hipotēka ir laba, un kas tā ir? Dosim nevis vispārēju atbildi, bet tieši no tehniskā redzespunkta – kā tas interesē aizņēmējus. Pats termins nozīmē nekustamā īpašuma ieķīlāšanu pret noformējamo kredītu, bieži vien, ilgtermiņa perspektīvā! Šādā gadījumā ķīla ir darījuma pamats, tomēr joprojām paliek ķīlas devēja īpašumā, nevis pāriet pie kreditora. Vienlaikus, ķīlas priekšmetam tiek uzlikts aizliegums dāvināt, mainīt, atkārtoti pārdot bez kredītiestādes piekrišanas, novēlēšanu un pārformēšanu uz trešo personu. Šādas darbības var veikt tikai pēc pilnīgas parāda dzēšanas. Visos gadījumos (ja Jūs pērkat dzīvokli hipotēkā un tas ir kā ķīla vai ieķīlājat savu mājokli) aizņēmējs paliek nekustamā īpašuma īpašnieks un kredīta procentus maksā par savu personisko mājokli.

    Parasti, cilvēki kredītu pret ķīlu ņem, lai nopirktu nekustamo īpašumu, attīstītu biznesu vai uz mājokļa pārdošanas laiku. Dzēšanas ērtībām ir paredzētas kredīta brīvdienas un dažādas parāda samaksas variācijas.

Pieteikums kredītam

  Iesniedzot pieteikumu, jūs piekrītat savu datu apstrādei. Vienošanās

  Scroll to Top