Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Kreditēšana pret nekustamo īpašumu. Gaita un nianses.

    Mums ir bagāta darba pieredze kreditēšanas jautājumos, kas saistīti ar juridisko noformēšanas procesu un iespējamām niansēm, par kurām mēs zinām absolūti visu.Tomēr daudzi cilvēki vēlas saņemt informāciju jau iepriekš mājās, mierīgā gaisotnē, nenākot birojā.Praktiski neviena finanšu organizāciju mājaslapa nesniedz informāciju par to, kāpēc tiek pieņemts viens vai otrs lēmums un kāpēc tas notiek tieši šādā secībā, kāpēc noteikta ķīla neapmierina kredītiestādi, kāpēc tika atteikts aizdevuma izsniegšanā, kā un kur var saņemt trūkstošos dokumentus un risināt citus jautājumus.Mūsu uzdevums ir padarīt mūsu klientus zinošākus finanšu un juridiskajos jautājumos, kā arī izskaidrot viņiem visus kreditēšanas posmus, nianses un iespējamās sekas.

    Mēs neaptversim visus bankas darbības aspektus, bet pastāstīsim par iespējām noformēt kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu Latvijā ar mūsu palīdzību. Protams, visplašāk sastopamā ķīla ir dzīvoklis, taču ne visi dzīvokļi ir vienādi. Daudzi brīnās: „Man taču ir ķīla, kas Jums ir vajadzīga, kāpēc tad nevar saņemt man nepieciešamo summu?” Skaidrojums ir vienkāršs: par pieņemamu ķīlu tiek uzskatīts dzīvoklis, kam nav apgrūtinājumu, bet arī tas nav pamatnosacījums. Pastāv daudz dažādas nianses:

1. dzīvoklis var būt jau ieķīlāts un klients vēlas saņemt lielāku naudas summu. Šajā gadījumā ir iespējams tikai noformēt pārkreditāciju citā kredītiestādē, bet tas nenozīmē, ka var saņemt pieprasīto naudas summu, jo rodas papildus izmaksas par iepriekšējās hipotēkas dzēšanu, jaunas hipotēkas noformēšanu un tās reģistrēšanu Zemesgrāmatā. Turklāt tiek apmaksātas notariālās izmaksas un ne vienmēr jaunais kreditors vēlēsies izsniegt summu vairāk kā 70% no esošās mājokļa tirgus cenas. Tādēļ pārkreditācija ir izdevīga gadījumā ja parāds bankai par dzīvokli nav liels;

2. dzīvoklis var atrasties avārijas stāvoklī (māja tiek nojaukta) vai arī koka māja var būt sliktā stāvoklī bez ērtībām (nav gāzes, karstā ūdens, remonta, tualates, utt.);

3. dzīvoklis ir tiesas prāvas procesā (dzīvokļa īpašnieki dala dzīvokli, uzlikts īpašuma arests vai ir citi apgrūtinājumi);

4. dzīvoklis nav privatizēts (lai saņemtu aizdevumu, Jums ir jāprivatizē dzīvoklis)

5. dzīvoklim ir vairāki īpašnieki, kuri kādu iemeslu dēļ savā starpā nevar vienoties un dot piekrišanu reģistrēt hipotēku uz ieķīlājamo dzīvokli.

6. māja nav nodota ekspluatācijā(nav līdz galam uzcelta, vai uzcelta, bet nav nodota eskpluatācijā tehnisku iemeslu dēļ) vai zeme, uz kuras atrodas māja, atrodas citas personas īpašumā, kura nepiekrīt tās ieķīlāšanai.

7. zemes gabals ar meža platību mazāk kā 3 ha un bez meža taksācijas.

    Mūsu uzņēmums palīdz arī iepriekšminēto juridisko problēmu risināšanā, izņemot 2. punktu. Tāpat mēs palīdzam ar pārkreditāciju, reāli novērtējot klienta iespējas, ar tiesas jautājumiem, dzīvokļu privatizāciju, parādu atmaksu, reģistrāciju Zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma izpirkšanu no tiesas izpildītājiem, operācijām ar nekustamo īpašumu un mājokļu īpašnieku konsultācijām. Šī ir mūsu specifika un mēs ne tikai lieliski pārzinām savu darbu, bet arī daram to ātri.

    Tātad pret kādu ieķīlājamo nekustamo īpašumu var saņemt kredītu un kādi būs nepieciešami dokumenti? Nekustamais īpašums ir vērtīga ķīla, kas attaisno tam izsniegtā kredīta summu, tādēļ dažādiem nekustamiem īpašumiem tiek pielietota individuāla vērtēšanas un finansēšanas skala. Mūsu profesionālās darbības laikā mēs to esam skaidri iegaumējuši. Ar mūsu palīdzību kredītu var saņemt:

1. Pret privatizētu dzīvokli, kas neatbilst iepriekšminētajiem punktiem.

Turklāt mums būs nepieciešami šādi dokumenti kredītlīguma realizēšanai:

- Dokumenta oriģināls, kas apliecina dzīvokļa īpašumtiesības
- Zemesgrāmata.
- Tehniskās inventarizācijas lietas oriģināls (ja tādas nav vai ir pazudusi, tad to var saņemt (ja dzīvoklis atrodas Rīgā) Puškina ielā 14, dzīvokļa novērtēšanas birojā). Tomēr kredītu var saņemt arī pret sērijveida dzīvokli bez inventerizācijas, bet tad tiks parakstīta atsevišķa vienošanās par to ka aizņēmējs apņemas saņemt vai atjaunot tehnisko inventarizāciju dažu mēnešu laikā (termiņš tiks atrunāts līgumā) pēc kredīta noformēšanas.
- Pēdējais rēķins par komunāliem pakalpojumiem, kam obligāti jābūt apmaksātam. Ja ir parāds, tad uzreiz pēc kredīta saņemšanas būs nepieciešams nodzēst visus parādus par komunāliem pakalpojumiem. Tas tiks minēts līgumā.
- Aizņēmēja pase. Ja dzīvoklis pieder vairāk kā vienam īpašniekam, tad ir vajadzīgas visu īpašnieku pases un viņu rakstiskā piekrišana dzīvokļa ieķīlāšanai. Tas attiecas arī uz dzīvoklī deklarētajām pilngadīgām personām, kā arī īpašnieka vīru/sievu (būs nepieciešama notariāli apliecināta piekrišana, kas noformēta kredītiestādes pārstāvja klātbūtnē). Šis punkts ir obligāts saskaņā ar Latvijas likumdošanu un ir noteikts likuma par „laulāto mantiskajām attiecībām” (89., 90.punkts) ceturtajā apakšnodaļā. Tur ir noteikts, ka laulātiem ir vienlīdzīgas tiesības uz nekustamo īpašumu, ja tas tika iegādāts laulības laikā. Tādēļ nekustamā īpašuma ieķīlāšanas gadījumā ir nepieciešama dzīvesbiedra piekrišana – „laulāto mantas sadale”, 122. punkts.
- Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise, ko apmaksā aizņēmējs. Šādā veidā kredītiestāde apdrošina sevi pret ārkārtas situācijām. Apdrošināšanas nosacījumi tiek saskaņoti ar kreditētāju. Mēs arī palīdzam visiem mūsu klientiem ar apdrošināšanas noformēšanu.
- Nepieciešamības gadījumā (ja tiek izsniegta liela kredīta summa vai rodas kādi citi jautājumi) var tikt pieprasītas ieķīlājamā objekta bildes.
- Uz vietas ar kredītspeciālistu aizpildīts iesniegums par aizdevuma saņemšanu
- Ja ir - aktuāls nekustamā īpašuma sertificēta eksperta novērtējums, bet tas nav obligāti.

    Ja hipotekārā kredīta parāds bankai nav tik liels, mēs noformēsim pārkreditāciju kredītiestādē ar izdevīgiem nosacījumiem. Pats process neaizņem daudz laika un noriet šādi: kredīta līgumu sagatavošana, pieprasījums bankā par hipotekārā kredīta dzēšanu, vienošanās ar jaunu kreditoru un vienlaicīgi trīspušu vienošanās starp banku, aizņēmēju un jauno kreditoru, dokumentu notariālā noformēšana un apliecināšana, līdzekļu pārskaitīšana no jaunā kreditora bankai hipotēkas dzēšanai, iepriekšējās hipotēkas dzēšana un jaunas hipotēkas reģistrēšana. Un tas arī ir viss. Jūs iegūstat līdzekļu starpību starp jauno un veco hipotēku, kļūstot par cita kreditora aizņēmēju uz abpusēji norunātiem un līgumā reģistrētiem nosacījumiem.

2. Pret māju ar zemes gabalu vai mājas daļu, ja aizņēmējam ir līgums par kopīgo lietošanu.

½ vai daļa mājas vai dzīvokļa arī var tikt ieķīlāti. Šajā gadījumā ir nepieciešama piekrišana no otras puses, pietam aizņēmējs būs tā persona, kas noformē kredītu uz sava vārda. Otra puse turpmāk neuzņemas nekādu atbildību, bet bez tās piekrišanas kredīts nevar tikt noformēts.

3. Pret zemes gabaliem ar mežu platību.

Ieķīlajamā objekta platībai jābūt ne mazākai pār 3 hektāriem. Pietam, bez iepriekšminētā dokumentu saraksta tiks pieprasīta arī meža taksācija. Kas tā tāda ir? Tā ir pilna meža uzskaite ar materiālo novērtēšanu: tiek noteikts esošo koku vecums, augstums un diametrs, gada augšanas temps un daudz kas cits. Šāds dokuments ir obligāts.!

    Kādas ir hipotēkas priekšrocības un kas tas ir? Mēs sniegsim Jums atbildi no tehniskās puses, kā tas interesē aizdevējus. Pats jēdziens nozīmē nekustamā īpašuma ieķīlāšana pret kredīta noformēšanu, pārsvarā ilgtermiņā. Šajā gadījumā ieķīlātais īpašums kalpo kā pamats līgumam, bet joprojām tas paliek aizdevēja, nevis kreditora īpašumā. Pietam ieķīlātajam īpašumam tiek pielikta piezīme par dāvināšanas, apmaiņas, pārpirkšanas aizliegumu bez kredītiestādes atļaujas, kā arī aizliegumu par testamenta noformēšanu un noformēšanu trešai personai. Šādas darbības var tikt veiktas tikai pēc pilnīgas parāda dzēšanas. Visos gadījumos (ja Jūs pērkat dzīvokli hipotēkā un tā kalpo kā ķīla, vai ieķīlājat savu mājokli) aizņēmējs paliek par nekustamā īpašuma īpašnieku un maksā tos pašus kredītprocentus kā par savu dzīvokli.

    Parasti cilvēki noformē kredītu pret ķīlu ar mērķi nopirkt nekustamo īpašumu, attīstīt biznesu vai mājokļa pārdošanas laikā. Lai padarītu kredīta dzēšanu ērtāku, var izmantot kredītbrīvdienas, kā arī pastāv citas kredītu atmaksu iespējas.