Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Iesniedzamie dokumenti

  • Kredīta pieteikums
  • Nekustamā īpašuma vērtējuma kopija (vērtējums, kas atrodas pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora)
  • Izsoles akts (ja izsole jau ir notikusi)
  • Kredītņēmēja un ja ir laulāts, tad otrās puses pase
  • Ja kredīta summa pārsniedz 100 minimālās mēneša algas, jāiesniedz izziņa no VID

Kredīts nekustamā īpašuma iegādei izsolē

Ar mūsu palīdzību jums ir iespēja saņemt kredītu dzīvokļa / mājas / zemes iegādei nekustamo īpašumu izsolēs.

Kredīta izsniegšanas pamatnosacījumi
Kredīta valūta: EUR
Kredīta summa: neierobežota
Kredīta atmaksas termiņš:
- līdz 15 gadiem – mēneša maksājumā tiek ietverta pamatsummas atmaksa un procenti
- līdz 2 gadiem – mēneša maksājumā tiek ietverti tikai procenti, termiņa beigās tiek atmaksāta pilna pamatsumma.