Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Jautājumi un atbildes par kredītiem

Vai ir iespējams saistības izbeigt ātrāk nekā noteikts līgumā?

Jā, klientam ir tiesības pārtraukt līgumu priekšlaicīgi. Procenti turpmāko kredīta izmantošanas laiku netiek rēķināti.

Kur var veikt maksājumus par kredītu?

Maksājumus iespējams veikt jebkurā bankā, maksājot norādot vārdu uzvārdu, personas kodu un līguma numuru.

Vai ir iespējams pie Jums ieķīlātu īpašumu pārdot?

Īpašumu ir iespējams pārdot, pirms tam saņemot kreditora atļauju.

Vai ir iespējams veikt pārkreditāciju uz citu finanšu iestādi vai banku?

Pārkreditāciju ir iespējams veikt, pirms tam to saskaņojot ar kreditoru.

Vai ir iespējams saņemt papildus aizdevumu?

Jā, papildus aizdevuma noformēšana neaizņems daudz laika. Katrs papildus aizdevuma apjoms tiek izvērtēts individuāli.

Kādēļ nepieciešama laulātā piekrišana?

Ja īpašums ir iegādāts laulības laikā, tad saskaņā ar LR Civillikumu nepieciešama laulātā piekrišana.

Vai netiek zaudēts īpašnieka īpašuma tiesības ieķīlājot nekustamo īpašumu?

Nē, nekustamais īpašums kā iepriekš paliek aizņēmēja īpašumā.

Cik ātri tiek izskatīts kredīta pieprasījums?

Kredīta pieteikums internetā tiek izskatīts vienas darba dienas laikā. Klātbūtnē mūsu ofisā tas notiek krietni ātrāk.

Cik daudz laika aizņem kredīta noformēšana?

Pie mūsu licencētā kreditēšanas partnera aizdevumu pret nekustamā pāšuma ķīlu ir iespējams saņemt vienas dienas laikā.