Kredīts pretdzīvokli, māju

Kredītapieteikums

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts īpašumaiegādei izsolē

Darījumi arnek. īpašumu

Dzīvokļu privatizācija

Dzīvokļu privatizācija

Kompānija SQUARE+ vairāk kā 10 gadus veic darbību, kas ir saistīta ar finansiāliem pakalpojumiem. Izņemot pamatvirzienu, kredītu izsniegšanu pret nekustamā īpašuma ķīlu, mēs palīdzam un konsultējam klientus par dažādiem jautājumiem, tai skaitā par dzīvokļu privatizāciju.

Dzīvokļa privatizācija ir valsts un municipālā fonda dzīvojamās platības nodošana pilsoņa īpašumā bez jebkādas papildus maksas. Tādas tiesības pilsonim tiek piedāvātas tikai vienu reizi; pēc tam, kad pislonis iziet nepieciešamo procedūru, viņš kļūst par pilnvarotu dzīvojamās platības īpašnieku. Privatizācijas process paredz visu piereģistrēto uz šīs dzīvojamās platības personu piekrišanu šim procesam.

Kompānijas speciālisti palīdzēs Jums savākt, sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju reģistrācijas orgānos. Tāpat uzņēmums saskaņā ar Jūsu pilnvaru var pārstāvēt Jūs augstāk minētajos fondos. Noslēdzošā etapā klients saņem īpašuma tiesību reģistrāciju, kas paredz zemes grāmatas piešķiršanu dzīvoklim. Īpašuma tiesības apliecina līguma saistību izpildi, un tām ir jābūt piereģistrētām zemes grāmatā.

Iesākot darbu, klientam ir jāiesniedz sākotnējā dokumentācija:

  • 1. Izzina par personām, kuras ir piereģistrētas privatizējamā dzīvojamā platībā.
  • 2. Izziņa par telpas tehniskajiem parametriem.
  • 3. Sociālās īres līgums vai dzīvokļa ordera kopija.

Visus norādītus dokumentus var saņemt Privatizācijas aģentūrā Pērses ielā. Visu turpmāk nepieciešamo dokumentāciju mūsu kompānijas darbinieki vāc un sakārto patstāvīgi.

Ja Jums nav iespējas un vēlmes vākt nepieciešamās izziņas un normatīvus dokumentus, kavējot savu laiku dažādās iestādēs, stāvot rindās, Jūs droši varat griezties pie mums! Sava darba profesionāļi ātri un kvalitatīvi visu izdarīs Jūsu vietā! Tāpat mēs varam paātrināt procesu gaitu jebkurā tā etapā, jo mums nav nekā neiespējama!